De wet BIZ

 DE WET BEDRIJVEN INVESTERINGS ZONE (BIZ)

Op 2-7-2014 heeft de 2e kamer het wetsvoorstel op de Bedrijven Investerings Zone aangenomen en er lijken weinig beletselen om deze wet per 1-1-2015 in te voeren.

WAT is BIZ?

Een BIZ is een instrument voor ondernemers om de kosten voor het verbeteren van de kwaliteit van het bedrijven terrein om te slaan over alle ondernemers. Voorwaarde is wel dat er voldoende draagvlak onder de deelnemers is. De gemeente faciliteert de BIZ-organisatie door de bijdrage aan de BIZ te innen en controleert de gang van zaken binnen het BIZ.

Veel ondernemers willen de kwaliteit vsn hun bedrijfsomgeving verbeteren, maar dan moet wel iedereen mee betalen. Het is dus de kunst om genoeg collega's mee te krijgen, want er is een meerderheid nodig. De gemeente kan gevraagd worden een goede uitvoering van: SCHOON -  HEEL en VEILIG  te garanderen. Voorbeelden van BIZ activiteiten zijn:  Evenementen  -  extra veilgheid  - extra veegbeurten  -  betere c.q. mooiere inrichting van de openbare ruimten  -  parkeergelegenheid  -  aangepast openbaar vervoer enz. enz.

Er is echter altijd een groep bedrijven, die wel wil profiteren van maatregelen, maar er niet voor wil betalen. Dit ziin de z.g. FREERIDERS. Deze groep is vaak zo groot dat de andere ondernemers geen zin hebben om voor alle kosten op te draaien. En uiteindelijk gebeurt er dan helemaal niets!

Dit is een gemiste kans voor de ondernemers, de klanten en de gemeente. Een BIZ is een slim en effectief instrument, omdat daarmee dit dilemma doorbroken kan worden. Met dit systeem kan een meerderheid van de vastgoed eigenaren en/of de ondernemers plannen maken voor het gehele gebied en de gemeente vragen om alle ondernemers en/of eigenaren een heffing op te leggen.

Uit de opbrengst van die heffing worden de door de ondernemers opgestelde betaald. Alles wat de ondernemers doen, is een aanvulling op de taken van de gemeente. Daarom kan er een "service level agreement" of convenant worden afgesloten om te voorkomen dat de gemeente zijn taken verminderd als de ondernemers meer gaan doen.

Korte inhoud van de wet BIZ

Op 30-092014 heeft de 1e Kamercommissie voor EZ het voorlopige verslag uitgebracht en wacht op de memorie van antwoord van de minister.

Deze wet blijft een sterk betuttelend karakter houden. Het is nog steeds geen wet "van en voor en door ondernemers" met een overheid op afstand. Er blijven de hoge procedure kosten evenals het criterium van de openbare ruimte. De gemeente blijft verantwoordelijk vor de juiste uitvoering van de BIZ. Zij lopen de kans zich regelmatig voor de rechter te moeten verantwoorden voor beslissingen van de BIZ-organisatie!

 

SAMENVATTING.

Een BIZ is een prima instrument voor bedrijven om de kosten voor het verbeteren van de kwaliteit van bedrijventerreinen om te slaan over alle ondernemers.

Voorwaarde is wel dat de meerderheid van degenen die mee betalen daarmee instemmen.

De gemeente faciliteert de BIZ-organisatie door de bijdrage aan de BIZ te innen en controleert de gang van zaken.

 

Terug naar het overzicht