Links

Verwijzingen naar interessante websites

 

Lokaal Schiedam en directe omgeving:

www.schiedam.nl
De site van de Gemeente Schiedam over alles wat van belang is te weten voor de inwoners.

www.schiedistrict.nl
SchieDistrict is een gebiedsontwikkeling van de gemeente Schiedam die hiermee grote stappen wil zetten op het gebied van wonen, werken, economie, mobiliteit, duurzaamheid en veiligheid. Het doel is een sociale en economische stijging voor Schiedam en de Schiedammers op gang te brengen. Door verschillende projecten in een gebied in samenhang met elkaar te ontwikkelen, versterken ze elkaar en kan de gemeente belangrijke doelen realiseren. 

www.spaansepolder2015.nl
Voor info over de plannen voor ’s Graveland-Zuid en Spaanse Polder.

www.dcmr.nl
Ruim één miljoen bewoners van het Rijnmondgebied kunnen 24 uur per dag hun milieuklachten kwijt, maar ook vragen stellen over het milieu in het gebied. Meer dan 22.000 bedrijven vroegen er hun milieuvergunning aan.

 

 

Landelijk:

www.afm.nl
De Autoriteit Financiële Markten houdt toezicht op ondernemingen die actief zijn in sparen, lenen, beleggen, pensioenen en verzekeren. Wat kun je als consument van dit toezicht verwachten? En welke stappen moet je zelf nemen?

www.om.nl
Op deze site wordt uiteengezet wat het Openbaar Ministerie is, welke taken het OM vervult en welke positie het OM in de maatschappij heeft.

www.politie.nl/Schiedam
Hier staan het actuele nieuws van de politie inzake de gemeente Schiedam (Regio Rijnmond) Ook kunt u bijvoorbeeld via Internet melden en aangifte doen van kleine criminaliteit etc.

www.postbus51.nl
Postbus 51 is een onderdeel van de Rijksvoorlichtingsdienst van het ministerie van Algemene Zaken en is hét informatieloket voor burgers met vragen aan de rijksoverheid. De Informatiedienst is daarnaast ook bekend van campagnespotjes op radio en televisie. De informatievoorziening aan het publiek wordt verzorgd via Internet, telefoon en e-mail. Postbus 51 beantwoordt de publieksvragen die gesteld worden aan de verschillende ministeries. Voorheen deden de ministeries dit zelf, maar omdat het streven is om de overheid meer toegankelijk en beter bereikbaar te maken, heeft Postbus 51 de informatievoorziening aan het publiek van alle ministeries overgenomen. De informatie, die via diverse kanalen toegankelijk is, is nu op één herkenbare plek te vinden.

www.svb.nl/int/nl/index.jsp
De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is de uitvoerder van volksverzekeringen in Nederland. Op deze website vindt u informatie over de regelingen die zij uitvoeren.

www.stadsregio.info
De stadsregio Rotterdam is een slagvaardig, op uitvoering gericht regionaal bestuur dat via een integrale aanpak zaken tot stand brengt, die gemeenten afzonderlijk niet kunnen realiseren. De stadsregio werkt aan een goed bereikbare regio met een sterke concurrentiepositie en een aantrekkelijk leef-, woon- en vestigingsklimaat. De stadsregio versterkt daartoe de economische, ruimtelijke en sociale samenhang van de regio.

www.vananaarbeter.nl
Op deze pagina treft u een overzicht aan van de nieuwsberichten die voor de Van A naar Beter site zijn uitgebracht.

www.waarschuwingsdienst.nl
Waarschuwingsdienst is een bron van informatie over veilig internetten en geeft voorlichting en adviezen over computerbeveiliging. Daarnaast waarschuwt deze dienst tegen computervirussen, wormen en beveiligingslekken in software.

www.antwoordvoorbedrijven.nl
Antwoorden van de overheid voor ondernemers over regels, vergunningen en subsidies.

www.9292ov.nl
9292 is het merk van Reisinformatiegroep bv; de onafhankelijke informatiespecialist voor al het openbaar vervoer in Nederland voor bus, trein, tram, metro en veerboot.

www.belastingdienst.nl
Alle informatie voor particulieren en bedrijven over ‘belastingen in Nederland’.

www.berekenhet.nl
Op deze site kunt u meer of minder complexe financiële berekeningen uitvoeren, toegespitst op uw persoonlijke situatie, zonder dat u de achterliggende berekeningswijze hoeft te kennen of dat iemand over uw schouder meekijkt.

www.douane.nl
Voor alles over de Douane gaat u naar deze site.

n.

ec.europa.eu/europedirect/index_nl.htm
Alles over Europa: Vertegenwoordigingen van de Commissie, Voorlichtingsbureaus van het Europese Parlement, Europese Parlementsleden, informatienetwerken en EG-agentschappen in Nederland.

www.kennisring.nl
Hét informatieplatform voor consumenten met betrekking tot recht en regelgeving, gezondheidshulp, sociale zekerheid en adressen.

www.kvk.nl/rotterdam
Wilt u weten wat de Kamer van Koophandel voor u doet? Zoekt u persberichten? Hier vindt u alles over de Kamer van Koophandel.

www.minfin.nl
Op deze site vindt u alle openbare informatie van het Ministerie van Financiën, zoals deze dagelijks in de vorm van nieuwsberichten, besluiten, wetsvoorstellen, brieven aan de Eerste en Tweede Kamer etc. verschijnt.