Links

Verwijzingen naar interessante websites

Lokaal Schiedam en directe omgeving:

www.schiedam.nl
De site van de Gemeente Schiedam over alles wat van belang is te weten voor de inwoners en ondernemers.

www.schiedistrict.nl
SchieDistrict is een gebiedsontwikkeling van de gemeente Schiedam die hiermee grote stappen wil zetten op het gebied van wonen, werken, economie, mobiliteit, duurzaamheid en veiligheid. Het doel is een sociale en economische stijging voor Schiedam en de Schiedammers op gang te brengen. Door verschillende projecten in een gebied in samenhang met elkaar te ontwikkelen, versterken ze elkaar en kan de gemeente belangrijke doelen realiseren.

De gemeente verstuurt ook regelmatig een nieuwsbrief voor de ondernemers in de ‘s-Gravelandse Polder en Spaanse Polder (Schiedam) Inschrijven kan op  www.schiedistrict.nl/nieuwsbrief-bedrijven .

www.politie.nl/Schiedam
Hier staan het actuele nieuws van de politie inzake de gemeente Schiedam (Regio Rijnmond) Ook kunt u bijvoorbeeld via Internet melden en aangifte doen van kleine criminaliteit etc.

mrdh.nl
De 23 gemeenten in de metropoolregio Rotterdam Den Haag werken intensief aan een duurzame en internationaal concurrerende metropoolregio met een aantrekkelijk landschap en een infrastructureel netwerk dat woonkernen, werklocaties en voorzieningen goed verbindt.

www.dcmr.nl
Ruim één miljoen bewoners van het Rijnmondgebied kunnen 24 uur per dag hun milieuklachten kwijt, maar ook vragen stellen over het milieu in het gebied. Meer dan 22.000 bedrijven vroegen er hun milieuvergunning aan.

Melvin lokale Werkzaamheden en Evenementen
Op deze site worden alle aangemelde lokale werkzaamheden en evenementen aangegeven. Door de tijds instellingen aan te passen kun je zien wat er de afgelopen tijd, momenteel of in de toekomst aan werkzaamheden of evenementen plaatsvinden rondom de ‘s-Gravelandse Polder.

Landelijk:

www.afm.nl
De Autoriteit Financiële Markten houdt toezicht op ondernemingen die actief zijn in sparen, lenen, beleggen, pensioenen en verzekeren. Wat kun je als consument van dit toezicht verwachten? En welke stappen moet je zelf nemen?

www.om.nl
Op deze site wordt uiteengezet wat het Openbaar Ministerie is, welke taken het OM vervult en welke positie het OM in de maatschappij heeft.

www.postbus51.nl
Postbus 51 is een onderdeel van de Rijksvoorlichtingsdienst van het ministerie van Algemene Zaken en is hét informatieloket voor burgers met vragen aan de rijksoverheid. De Informatiedienst is daarnaast ook bekend van campagnespotjes op radio en televisie. De informatievoorziening aan het publiek wordt verzorgd via Internet, telefoon en e-mail. Postbus 51 beantwoordt de publieksvragen die gesteld worden aan de verschillende ministeries. Voorheen deden de ministeries dit zelf, maar omdat het streven is om de overheid meer toegankelijk en beter bereikbaar te maken, heeft Postbus 51 de informatievoorziening aan het publiek van alle ministeries overgenomen. De informatie, die via diverse kanalen toegankelijk is, is nu op één herkenbare plek te vinden.

https://www.svb.nl/nl
De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is de uitvoerder van volksverzekeringen in Nederland. Op deze website vindt u informatie over de regelingen die zij uitvoeren.

www.vananaarbeter.nl
Op deze pagina treft u een overzicht aan van de nieuwsberichten die voor de Van A naar Beter site zijn uitgebracht.

www.9292ov.nl
9292 is het merk van Reisinformatiegroep bv; de onafhankelijke informatiespecialist voor al het openbaar vervoer in Nederland voor bus, trein, tram, metro en veerboot.

www.belastingdienst.nl
Alle informatie voor particulieren en bedrijven over ‘belastingen in Nederland’.

www.berekenhet.nl
Op deze site kunt u meer of minder complexe financiële berekeningen uitvoeren, toegespitst op uw persoonlijke situatie, zonder dat u de achterliggende berekeningswijze hoeft te kennen of dat iemand over uw schouder meekijkt.

ec.europa.eu/europedirect/index_nl.htm
Alles over Europa: Vertegenwoordigingen van de Commissie, Voorlichtingsbureaus van het Europese Parlement, Europese Parlementsleden, informatienetwerken en EG-agentschappen in Nederland.

www.kvk.nl/
Wilt u weten wat de Kamer van Koophandel voor u doet? Zoekt u persberichten? Hier vindt u alles over de Kamer van Koophandel.

www.minfin.nl
Op deze site vindt u alle openbare informatie van het Ministerie van Financiën, zoals deze dagelijks in de vorm van nieuwsberichten, besluiten, wetsvoorstellen, brieven aan de Eerste en Tweede Kamer etc. verschijnt.