Over de Vereniging

Ondernemersvereniging  ‘s Gravelandsepolder

Als zelfstandig ondernemer wilt u uw toekomst natuurlijk zoveel mogelijk zelf in de hand houden. Een hechte samenwerking met collega-ondernemers in een actieve ondernemersvereniging is daarbij van belang. Een of meerdere keren per jaar komen wij samen in de ledenvergadering.

Geplande activiteiten:

 • Overleg met de gemeente Schiedam over de ontwikkeling van het gehele bedrijventerrein ‘s- Gravelandse-polder en Schiedamse Spaansepolder
  Het doel van dit overleg is om met de gemeente knelpunten te bespreken en invloed uit te oefenen op zaken als groenvoorziening, bestrating, openbare verlichting, etcetera.
 • Verduurzaming van het bedrijventerrein
  Om te komen tot een pragmatische, resultaatgerichte aanpak voor een duurzame ontwikkeling van de ‘s Grave-landsepolder is de betrokkenheid van de bedrijven een absolute noodzaak
 • Collectieve beveiliging en criminaliteitspreventie
  Hierbij valt te denken aan de gezamenlijke inkoop van extra surveillances, beveiligingsadviezen etcetera.
 • Algemene gegevens van de vereniging zijn:
  Opgericht 17 april 2003 – KvK nummer: 24347661 – Bankrekeningnummer NL61INGB0655425012 – niet BTW plichtig – de bestuursleden zijn onbezoldigd en zetten zich op persoonlijke titel in voor de vereniging – contact zie contactpagina

Het bestuur

Het bestuur van de ondernemersvereniging ‘s-Gravenlandsepolder wordt gevormd door:

Ronald Koot
Bestuurslid

Boers & Co Precision Solutions Group

Jeroen van Waveren
Voorzitter

Technotrading B.V

Herman Doornhein
Penningmeester

Orga B.V.

Yassin Jap-Tjong
Bestuurslid

Vraag het aan Tjappie! De recruiter van Schiedam.

Gezamenlijke energievoorzieningen

Samenwerken aan duurzame energie & energiebesparing

Wij zien kansen voor het inzetten van duurzame energie en collectief energie besparen. We denken hierbij aan de volgende activiteiten:

 • Gezamenlijke inkoop van (duurzame) energie
 • Toepassen van warmtekrachtkoppeling (WKK)
 • Toepassen van duurzame energie (zonne- en windenergie, biomassa)
 • Koude/warmteopslag in de bodem
 • Uitwisseling van restwarmte/restkoude tussen bedrijven onderling
 • Benutting van reststoffen als brandstof

Gezamenlijke inzameling en afvoer

Gezamenlijk contract voor inzamelen en afvoeren van afval

Op ons bedrijventerrein zijn mogelijkheden voor het verbeteren van de inzameling en afvoer van afval. Veel van de bedrijven op ons terrein hebben nu verschillende afvalinzamelaars, met een gezamenlijk contract zijn kosten te besparen. Daarnaast willen we bekijken of kleine afvalstromen van verschillende bedrijven gebundeld ingezameld kunnen worden, waarbij het rendabel wordt deze te gaan scheiden. Wij willen met u brainstormen over de volgende activiteiten:

 • Gezamenlijk afvalcontract
 • Gezamenlijk afvaldepot / milieupark
 • Gezamenlijke lokale verwerking (bv. lokale vergistingsinstallatie)
 • Preventieteams en -kringen
 • Benutting van reststoffen of afgekeurde producten als grond- en hulpstof bij een ander bedrijf