ERFPACHT verlengen

ERFPACHT verlengen

Momenteel is de gemeente Schiedam bezig om de aflopende erfpacht en de bijhorende problematiek met diverse ondernemers te bespreken.

De contractsduur van de erfpacht overeenkomst bij een aantal ondernemers/bedrijven is reeds afgelopen of loopt binnenkort af.  De gemeente wil nu, gebruik makend van de mogelijkheden van het einde van de erfpachttermijnen, deze contracten beëindigen om op deze manier het bedrijven terrein te revitaliseren.

Wij zijn als ondernemersvereniging hierover in gesprek met de gemeente om ervoor zorg te dragen dat dit in ons aller belang is en wij als ondernemers niet worden benadeeld.

Wij horen echter alleen van de gemeente hoeveel gesprekken er zijn en of zij een oplossing hebben gevonden voor een individuele ondernemer.

Wel maken zij van ieder gesprek een gespreksverslag en indien een lid wil dat wij hierin bemiddelen dan graag dit verslag aan ons ter beschikking stellen.Wij hebben al enkele leden geholpen om hier een oplossing voro te vinden die recht doet aan alle betrokkenen.