Keurmerk Veilig Ondernemen

Vers van de Pers.

 

Sedert begin 2016 hebben beide bedrijven terreinen -‘s Gravelandse Polder en Spaanse Polder Schiedam- van het KIWA een ster gekregen als blijk van waardering voor het SCHOON-HEEL en VEILIG houden van de bedrijven terreinen.

Dit keurmerk is verkregen door een goede samenwerking tussen alle partijen: de GEMEENTE – POLITIE – BRANDWEER – IRADO en de ONDENEMERSVERENIGING die dit hebben bereikt door het houden van diverse schouwen en controles.

Uiteindelijk is onlangs het hierbij behorende convenant door alle partijen ondertekend en kunnen de in de overeenkomst genoemde activiteiten opgestart worden.

Het bedrijven terrein dat voldoet aan de strenge eisen van het KIWA, krijgt hierdoor ook een meerwaarde. Nieuwe bedrijven willen zich hier graag vestigen en de waarde van het onroerend goed krijgt ook een forse opsteker.

Het is dus van groot belang dat de ster gehandhaafd blijft, ja zelfs kan uitgroeien tot een 2e of zelfs een 3e ster,

Wij van de ondernemersvereniging, die e.e.a. samen met het Keurmerk Veilg Ondernemen (KVO) tot stand hebben gebracht zijn  bijzonder trots op het resultaat!