Ondernemers Vereniging ‘s-Gravelandse Polder trots op Riverboard-partners bij de aanvraag voor een MKB-deal

Dinsdag 15 juni hebben wij in Riverboard-verband een aanvraag voor 200.000 euro ingediend bij de provincie Zuid-Holland om twee regionale initiatieven verder te helpen. Het gaat om initiatieven op het gebied van de mechatroncis/maakindustrie en de food sector. Met deze ‘MKB-deal’ versterken we de samenwerking in de regio én het ondernemersklimaat voor het midden-en kleinbedrijf in de Waterwegregio.

 

We zijn trots op de samenwerking met onze Riverboard-partners bij deze aanvraag! Ambtenaren hebben snoeihard gewerkt om dit op tijd klaar te krijgen, door burgemeesters en wethouders is zeer voortvarend en flexibel geacteerd. De vier ondernemersverenigingen (Maassluise Ondernemers Verenigd, Industriële Kring Vlaardingen, Ondernemersvereniging ’s-Gravelandsepolder en SchiedamHavens) vormen de spil van de MKB-deal; als ondernemers pakken we hiermee de kansen die deze samenwerking ons biedt!

 

In de Riverboard werken alle deelnemende partijen aan een economisch en maatschappelijk sterke Waterwegregio, waarin bedrijven talent kunnen vinden en kunnen groeien, waarin geen talent onbenut blijf en waarin iedereen meedoet.

 

De urgentie is hoog. Platform 31 deed in 2018 onderzoek naar de Waterwegregio.  Lees hier het hele rapport of lees hier de managementsamenvatting. Hieruit blijkt dat er in deze regio urgente problemen zijn, die dringend om een aanpak vragen. Om er enkele te noemen: veel werkzoekenden, een laag opgeleide beroepsbevolking en een mismatch tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

 

Geen van de partners kan deze problemen alleen aanpakken. Daarom wordt in Riverboard-verband samengewerkt op het gebied van een Leven Lang Ontwikkelen (LLO). De Kopgroep van de Tafel LLO onder regie van oud-minister Agnes van Ardenne heeft de volgende doelen:

  • De regio ontwikkelt zich als plek waar talent zich vestigt en kan ontwikkelen;
  • De regio zet in op innovatieve oplossingen, waardoor vraag en aanbod duurzaam in balans zijn;
  • In de regio blijft geen talent onbenut en
  • In de regio wordt gewerkt aan een toekomstbestendige en inclusieve arbeidsmarkt.

Dat doen we sámen; met ondernemers en onderwijsinstellingen in de Waterwegregio maar als dat zo uitkomt ook met partijen om de Waterwegregio heen; de Haagse Hogeschool, Rotterdam, het Westland etc.

 

Deze MKB-deal heeft twee pijlers:

Het initiatief van de Mechatronics en Maakindustrie richt zich op het aantrekken, opleiden, duurzaam binden en verbinden van vaardige vakmensen. De initiatiefnemers – Provincie Zuid-Holland, de gemeente Schiedam en ondernemersvereniging ’s-Gravelandsepolder – werken hiervoor samen in het samenwerkingsverband Mechatronica Innovatie Campus Schiedam (MICS).

 

Het initiatief van de Foodsector richt zich op de Innovatieagenda Food, Health & Technology als onderdeel van de bestaande Food Innovation Academy (FIA) in Vlaardingen waarin twintig bedrijven, onderwijsinstellingen en de overheid samenwerken. Het bevat onder meer de verkenning voor een Future Food Fieldlab waarin de huidige FIA-bedrijven en andere bedrijven uit de sector met inzet van studenten (MBO, HBO en WO) kunnen experimenteren met nieuwe technologieën (zoals circulair werken en energietransitie) om oplossingen te vinden die toepasbaar zijn in hun eigen bedrijf en daar opgeschaald kunnen worden.

 

Wil jij niet aan de kant blijven staan? En ben jij een ondernemer/werkgever of vertegenwoordig je een onderwijspartij? Meld je dan bij de Tafel leven Lang Ontwikkelen!