Stagiairs nodig?

Het Albeda College is zich gaan vestigen in het ONS gebouw. Per oktober zijn ze gestart met de Succesklas, waarin studenten in tien weken tijd hun mbo twee diploma kunnen behalen. Vanaf februari komt er ook een klas Doorstroom op de locatie. Dit is een maatwerktraject voor studenten die versneld vanaf mbo één door willen naar niveau drie of vier. Dit doorstroomtraject duurt twintig weken.

En hiervoor hebben ze de hulp nodig van de bedrijven op onze mooie polder!

De studenten hopen in de 20 weken dat dit Doorstroomtraject duurt de bedrijvigheid dat het ONS gebouw en de omgeving biedt ten volste te benutten. Ze zijn daarom op zoek naar stageplekken in de directe omgeving. Stages voor ondersteunende administratieve taken in een zakelijke dienstverlening. Deze studenten hebben vaak nog geen goed beeld van de beroepenmarkt en mogelijkheden, daarom zijn wij op zoek naar diverse bedrijven waar zij met allerlei werkzaamheden en beroepen in aanraking komen.

Te denken valt aan receptie-, telefonische-, logistieke- en facilitaire taken, baliewerkzaamheden en ondersteunende administratieve handelingen.

De studenten die deelnemen aan het maatwerk traject versneld niveau 2 in 20 weken hebben vaak een goede cognitieve basis en hoge motivatie.

Het is de wens van Albeda om samen te werken met stagebedrijven waar meerdere studenten tegelijk stage kunnen lopen zodat de bezoekdocent meer tijd in de begeleiding op het stageadres kunnen bieden. Onze stage bezoekdocenten zijn 5 dagen per week bereikbaar voor stagebedrijven en studenten.

Wil je graag de jongeren een mooie stageplek aanbieden vanaf februari? Stuur dan een mail naar bestuur@sgravelandsepolder.nl en wij zorgen dat je in contact komt met de juiste mensen.

Nog niet zeker of je wel stagiairs mag begeleiden? Bekijk dan de website van Albeda: https://www.albeda.nl/bedrijven/stage

 

Albeda logo