Stroomonderbreking verloopt zonder problemen

Afgelopen zaterdag 10 oktober heeft onze netbeheerder Stedin de stroom afgesloten in een gedeelte van de polder; aan de Calandstraat, Koolhovenstraat, Fokkerstraat en ’s Gravenlandseweg. De stroomonderbreking duurde 6 uur maar heeft niet tot grote problemen geleidt. Dit was nodig vanwege werkzaamheden aan een transformatorkast aan de Koolhovenstraat. Deze werkzaamheden waren nodig om het vermogen van de stroomvoorziening uit te breiden en de uitbreiding van Boers & Co aan te sluiten op het elektriciteitsnet. De werkzaamheden waren in eerste instantie gepland door Stedin gepland op 1 oktober. Aangezien dit een donderdag was zou dit voor meer dan 50 bedrijven tot grote problemen leiden. Door tussenkomst van het bestuur van de Ondernemersvereniging heeft Stedin dit verschoven naar 10 oktober, afgelopen zaterdag. Voor de getroffen bedrijven was dit een grote opluchting aangezien zij hierdoor normaal door konden blijven draaien.