Succesvolle Algemene Leden Vergadering (ALV) in Teams!

Op donderdag 4 februari hebben vele leden vanuit hun eigen werk(thuis) situatie aan de Algemene Leden Vergadering(ALV) deelgenomen!

Ondanks de beperkingen, die dit stelt in de onderlinge interactie, kijken wij terug op een succesvolle ALV.

  • 16:00 Instroom deelnemers – agenda
  • 16.05 Introductie bestuur en uitleg digitale ALV
  • 16.10 ALV – Stemming en decharge bestuur + financiële verantwoording
  • 16:30 Presentaties – Gemeente Schiedam en SDK vastgoed
  • 16.50 Plannen voor het komend jaar – Presentaties bestuur
  • 17:10 Vragen ronde
  • 17.15 Afsluiting

 

De volledige presentatie is gepubliceerd in het ledengedeelte van de website evenals de notulen.

 

 

Alle deelnemers bedankt voor jullie deelname,

 

Bestuur Ondernemers Vereniging ‘s-Gravelandse Polder