Zonnepanelen op je dak met 20% subsidie van de provincie

Beste leden van de OV ‘s Gravelandse Polder,

Bovenstaande klinkt als een reclameslogan die wij ook hier bijna dagelijks in de email box krijgen. In dit geval is het geen reclame maar een subsidiemogelijkheid waar leden van de OV ’s Gravenlandse Polder gebruik van kunnen maken.

Sinds een jaar is de OV ’s Gravenlandse Polder lid van de Green Business Club. Een samenwerkingsverband op het gebied van duurzaamheid in het gebied Maasluis, Vlaardingen en Schiedam. Via de GBC kunnen we gebruik maken van een provinciale subsidie voor zonnepanelen.

Met de huidige energieprijzen is het nog interessanter geworden om zonnepanelen te installeren.

Hoe werkt de subsidieregeling

De regeling is specifiek voor georganiseerde bedrijvenverenigingen en staat open voor alle leden van de OV ’s Gravenlandse Polder. De subsidie dient door de OV gezamenlijk worden aangevraagd.

20% van de kosten van de aanschaf van de panelen, de installatie van de zonnepanelen en de kosten van de aanvraag en advies worden betaald door de provincie.

Dit geldt voor zowel klein zakelijke aansluitingen als grootzakelijk aansluitingen.

Daarnaast houdt je ook nog recht op andere subsidie regelingen zoals MIA en de salderingsregeling.

Wat zijn de eisen

Er moeten minimaal 5 leden van de OV meedoen.

Er wordt maximaal EUR 1 miljoen uitgekeerd aan subsidie per aansluiting

De realisatie moet binnen 2 jaar worden uitgevoerd na de toekenning van de subsidie

Iedere ondernemer dient een businesscase in te dienen waaruit blijkt of het pand geschikt en hoeveel panelen er geplaats kunnen worden (dit kan worden verzorgd door Keemink, kosten EUR 500,-).

De subsidieaanvraag dient namens de ondernemers door de OV worden gedaan. (Kosten hiervan zijn EUR 1200,- totaal)

Wat zijn de kosten

Indien er een businesscase gemaakt wordt kost dit EUR 500,-

Voor de aanvraag van de subsidie kost dit gezamenlijk EUR 1200,- dit zal worden omgeslagen over het aantal ondernemers wat van de regeling gebruik maakt.

De twee bovenstaande bedragen vallen ook onder de subsidieregeling, hier wordt dus 20% subsidie opgegeven.

Ben je vrij om te kiezen waar je ze koopt en wie ze installeert?

Een ieder is vrij om te kiezen waar de zonnepanelen worden gekocht en door wie ze worden geïnstalleerd. Binnen het bestuur zijn er goede ervaringen met leveranciers die wij graag delen en als daar interesse voor is kunnen we kijken of het zinvol is om dit gezamenlijk in te kopen.

 

Ervaring met zonnepanelen

Jeroen van Waveren (Technotrading); Zelf heb ik twee jaar geleden 142 zonnepanelen laten instaleren met een verwachtte opbrengst van 55000 kWh. Wij hadden initieel uitgerekend dat wij een terugverdientijd zouden hebben van 5,5 jaar. Onze verwachtingen zijn echter ruim overtroffen de opbrengst van de panelen is hoger en met de huidige energieprijzen zouden we veel meer kwijt geweest zijn aan energie dan wat wij hadden uitgerekend. Wij gebruiken de energie van de zonnepanelen voor onze normale energieverbruik in ons pand en laden wij ook nog drie elektrische auto’s op met onze zonnepanelen.

Ronald Koot (Boers & Co); Wij hebben sinds augustus 2019 een aantal van 720 zonnepanelen op ons gebouw op de Fokkerstraat geplaatst. Aangezien wij alle opgewekte stroom zelf gebruiken is het zeker met de huidige stroomprijzen een goede beslissing geweest. Voor de stroom die wij opwekken op momenten dat wij die niet gebruiken hebben wij de mogelijkheid om daarmee warmte op te wekken. Deze warmte gebruiken wij om de kantoren mee te verwarmen wat het gasverbruik fors heeft verminderd.

Herman Doornhein (ORGA); Orga heeft sinds augustus 2019 539 zonnepanelen op de locatie Strickledeweg geplaatst. De opgewekte stroom wordt door Orga terug aan het net geleverd wat in September 2019 een opbrengst van € 816 heeft opgeleverd. De terugverdientijd van de installatie bedraagt 11 jaar welke Orga, gezien het duurzame karakter van de investering, acceptabel vindt.

 

Interesse?

Meer weten over de regeling of over zonnepanelen ? Stuur een mailtje naar bestuur@sgravelandsepolder.nl t.a.v. Jeroen van Waveren