ALV op komst op 15 februari, Mobiliteitsplan van de gemeente en Zon op daken

Beste leden van de OV ‘s Gravelandse Polder,

 

Wij zitten alweer in de tweede week van het nieuwe jaar. Voor velen van ons een spannend jaar wat gaat er gebeuren door Corona waar krijgen wij direct of indirect mee te maken. We moeten het maar afwachten, wij als bestuur van de OV willen jullie hier veel sterkte mee wensen en wensen jullie een goed jaar toe.

 

Van onze kant hebben we een aantal updates en activiteiten:

Jaarlijkse ALV 15 februari

Op 15 februari is er de ALV die wij ook dit jaar digitaal zullen organiseren. Hoewel wij het uiteraard leuker zouden vinden om dit persoonlijk te doen. Deze start om 16:00 tot ongeveer 17:30.

Wij zullen ruim van tevoren de agendapunten doorsturen. Mochten er punten zijn die jullie perse willen bespreken dan kunnen deze via de email worden doorgestuurd.

 

Green Business Club

De GBC (Green Business Club) is m.b.v. de OV bezig met het project “Zon op daken”. Hier hebben we 5 weken geleden al een mailing over uitgestuurd. Het komt er op neer dat je zonnepanelen op het dak kan zetten met 20% subsidie zie ook ons eerdere nieuwsbericht.

 

Mobiliteit ‘s-Gravelandse Polder

De gemeente Schiedam is druk bezig met de mobiliteit op en rond de ’s Gravelandse Polder, dit is onderverdeeld in een aantal deelprojecten:

 • De ringbus rijdt vanaf 10 januari van Schiedam Centrum, via de ‘s-Gravelandse Polder, naar Noord Schiedam. Zie ook voor verdere uitleg het nieuwsbericht ‘Ringbus Schiedam rijdt’ of zie de RET dienstregeling.
 • De gemeente zal een vergunning verlenen aan drie deelscooter bedrijven waardoor deze ook geparkeerd mogen worden op een aantal aangewezen plaatsen in de ’s Gravelandse Polder. De plaatsen hiervoor moeten nog worden aangewezen.
 • Op 31 januari organiseert Zuid-Holland Bereikbaar in samenwerking met de gemeente Rotterdam een interactieve online bijeenkomst over duurzame mobiliteit voor het mkb in Rotterdam (en Schiedam). Graag willen we u hiervoor uitnodigen. Met elkaar kunnen we de grote klimaatopgave aanpakken. Bereikbaarheid en mobiliteit spelen hierin een belangrijke rol.
  • Voor de regio werken we vanuit het Rotterdams Klimaatakkoord aan de Klimaatalliantie Duurzame Mobiliteit. De aanpak van deze alliantie is bedoeld voor en door bedrijven. We maken hierbij onderscheid tussen grote bedrijven en het mkb.
  • Voor het mkb is gekozen voor een gebiedsgerichte aanpak. Samen kijken we hoe we het woon-werk en zakelijk verkeer van uw bedrijf kunnen verduurzamen. Denk hierbij aan wat de CO2-reductie oplevert, de marktpositie van uw bedrijf, de gezondheid van uw medewerkers, aantrekkelijk als werkgever, het beperken van de bedrijfskosten en het verbeteren van de bereikbaarheid van het gebied.
  • Een handige tool die we hiervoor gebruiken is het ‘Mobiliteitskompas’. Tijdens deze bijeenkomst willen we u daarmee graag kennis laten maken. Onderdelen hiervan zijn het stimuleren van de fiets, het OV en (gecombineerd) bedrijfsvervoer. Maar ook deelmobiliteit, elektrisch rijden, alternatieve oplossingen voor parkeren en thuiswerken.
  • We gaan graag met u in gesprek het Mobiliteitskompas en over de manier waarop u kunt bijdragen aan een duurzamere werkomgeving. Vragen en suggesties zijn uiteraard welkom. Zodat we deze kunnen blijven verbeteren en nog beter kunnen afstemmen op de behoeften van het mkb in de Rotterdamse regio.
  • We hopen u digitaal te ontmoeten maandag 31 januari!
  • Meld u zich hier aan voor de online bijeenkomst duurzame mobiliteit.

 

Open dagen ECP en MTEC in ONS gebouw op 4 en 5 februari

Op vrijdag 4 februari en op zaterdag 5 februari zijn er open dagen in het ONS gebouw op de van Heekstraat in de ‘s-Gravelandse Polder.
Deze open dagen worden georganiseerd door het ECP (Expertise Centrum Precisietechniek Zuid-Holland) en MTEC+ (Metalent Technical Education Center Plus).

Sinds 2 maanden zijn ECP en MTEC+ gestart met het opleiden van MBO leerlingen en het aanbieden van een cursussen in het kader van Leven Lang Ontwikkelen (LLO). Geïnteresseerd? Kom dan langs op 4 of 5 februari en kijk wat zij voor jou, jouw medewerkers of jouw kinderen te bieden hebben!

 

 

Wij zien jullie ook graag op de ALV op 15 februari

 

Met vriendelijke groeten,

 

Bestuur OVGP

Ronald Koot

Herman Doornhein

Jeroen van Waveren